Manuel van der Avoird - Spiritueel Therapeut
Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Over mij   ·   Contact   ·   Artikelen

De lagen van de aura


Alle materie is zowel omgeven door, als doordrongen van een elektromagnetisch veld. Levende wezens hebben een elektromagnetisch energieveld dat gewoonlijk de aura wordt genoemd. Het straalt zich van binnen uit en omringt het lichaam en een gedeelte daarbuiten. Het bevindt zich op hogere fijnstoffelijke energiefrequenties die door de stoffelijke materie heen gaan. Vandaag de dag bestaat nog geen apparatuur dat gevoelig genoeg is om deze frequenties te kunnen meten, maar iemand die gevoelig genoeg is kan het voelen en mogelijk met oefening zelfs zien.

Het elektromagnetische veld van levende wezens kan gefotografeerd worden met behulp van een techniek dat Kirilianfotografie genoemd wordt. De kleuren die men met Kirlianfotografie vastlegt zijn meestal geen volledig accurate voorstellingen omdat de kleuren, die als frequentievariaties van het elektrische veld worden vastgelegd, afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals de belichtingstijd, de temperatuur, de spanning, de pulsfrequentie, de luchtvochtigheid, de structuur en geleidingsvermogen van het object, het soort fotopapier en het ontwikkelproces.

Wij mensen leven in een zichtbare en stoffelijke, tastbare wereld, maar is er veel meer dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de draadloze computer- en telefooncommunicatie van vandaag de dag. De wereld die wij met onze ogen waar kunnen nemen is slechts één van de vele dimensies, namelijk de fysieke dimensie. Met dimensies bedoelen we hier verschillende gebieden binnen de werkelijkheid; Je zou het verschillende "werkelijkheden" kunnen noemen die tegelijkertijd in dezelfde ruimte bestaan. Iedere dimensie bevindt zich op zijn eigen frequentie, zoals ieder radiostation ook zijn eigen frequentie heeft waarop de muziek te horen is waar de radio op is afgestemd. (De recente snaartheorie lijkt het bestaan van op z'n minst elf verschillende dimensies wetenschappelijk te kunnen bewijzen.)

Het stoffelijke oftewel fysieke lichaam bevindt zich in de voor ons zichtbare fysieke dimensie. De aura bestaat uit verschillende lagen die we ook wel lichtlichamen of energielichamen noemen, en die zich in andere verschillende dimensies bevinden. Meestal maakt men onderscheid tussen drie of zeven verschillende lagen of lichamen. Voor een mens dat gevoelig genoeg is, is het mogelijk om de eerste drie lichamen te kunnen voelen. De volgende vier lichamen vat men vaak samen als het zogenaamde “spirituele” lichaam, en zijn niet voelbaar voor de mens omdat de frequenties hiervan veel hoger liggen.

De zeven lagen zijn:

  1. AuralagenDe eerste laag: Het etherische lichaam. Bevindt zich in de etherische dimensie. Zorgt voor de energieverdeling in de chakra's.

  2. De tweede laag: Het emotionele lichaam. Bevindt zich in de emotionele dimensie. Opslag van emoties en gevoelens.

  3. De derde laag: Het mentale lichaam. Bevindt zich in de mentale dimensie. Opslag van gedachten en denkpatronen.

  4. De vierde laag: Het astrale lichaam (oftewel het geestlichaam). Bevindt zich in de astrale dimensie. Het vormt de brug tussen de fysieke en niet-fysieke wereld. Hiermee is niet-fysiek contact met anderen mogelijk, waaronder genezing op afstand. Bij uittreding kan men reizen met dit lichaam.

  5. De vijfde laag: Het etherische-causale lichaam. Bevindt zich gedeeltelijk in de etherische dimensie. Vormt de blauwdruk voor het etherische lichaam.

  6. De zesde laag: Het universele of boeddha-lichaam. Bevindt zich in de spiritueel-emotionele dimensie. Hiermee kan verbondenheid worden gevoeld met het Al en de universele liefde.

  7. De zevende laag: Het ketherisch-causale lichaam. Bevindt zich in de spiritueel-mentale dimensie en omvat al de andere hierboven genoemde lichamen. Op dit niveau is men direct verbonden met God en bevat het eigen individuele levensplan.


Alhoewel de aura niet zichtbaar is met het blote oog, kan het wel waargenomen worden met de epifyse (oftewel de pijnappelklier) omdat deze lichtgevoelige zenuwen heeft die ook deze lichtfrequentie op kunnen vangen. Iedereen kan aura's leren zien, maar voor de ene zal het gemakkelijker zijn dan voor de andere. Het menselijke oog werkt in principe zoals een camera; Net als een camera zet het oog zich scherp op het object waar men naar kijkt, waardoor de rest van het zicht wat minder duidelijk waarneembaar wordt. Het is niet mogelijk om een aura te zien als de ogen zich scherpstellen, want dit filtert namelijk het licht uit het beeld dat opgevangen wordt door de epifyse. Om dus een aura te kunnen zien moet het zicht van de ogen op "onscherp" worden gezet.

Om een aura duidelijk waar te kunnen nemen moet je zorgen dat je een vrij neutrale achtergrond hebt, bij voorkeur zwart, grijs of wit. Zwart of grijs zal meestal het beste werken, maar een andere kleur achtergrond dan wit zal de kleur van het aura wel beïnvloeden (zwart maakt deze dus donkerder). Zorg voor een wat gedimd, niet te fel licht. Het zal 's daarom avonds ook wat beter te zien zijn dan overdag. Ontspan je, en trek je hand voor je uit en spreid je vingers. Richt je blik ergens op de ruimte tussen je vingers (of net naast de rand van je hand), dus niet direct op je hand of de vingers zelf, en blijf zo ontspannen mogelijk naar deze plek staren. Zet geen enkele druk op je ogen. Probeer hierbij je ogen te "defocussen", oftewel glazig uit je ogen te kijken zoals wanneer je dagdroomt. Blijf verder geheel ontspannen en probeer of zo min mogelijk met je ogen te knipperen.


Als je het goed doet zul je binnen enkele tot dertig seconden een subtiel grijs-wit licht tussen je vingers zien verschijnen dat lijkt op mist of transparante rook. Wat je nu zou moeten zien is de laag dat het etherische lichaam genoemd wordt, dat zich dicht bij het fysieke lichaam bevindt. Zie je het niet? Probeer dan van achtergrond of belichting te veranderen, of je hand wat dichterbij of verder van je af te houden. Blijf nu naar deze "mist" staren en dit subtiele licht zal binnen zo'n dertig seconden veranderen in een andere, veel duidelijkere kleur of combinatie van kleuren.

De kunst in dit alles is om tijdens dit proces te concentreren omdat het verleidelijk is om je blik te verleggen en in de rondte te gaan kijken wanneer je iets begint te zien, maar op dat moment zal het licht van de aura weer uit het zicht verdwijnen. Span jezelf ook niet teveel in; Probeer je boven alles zo veel mogelijk te ontspannen.Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .