Manuel van der Avoird - Spiritueel Therapeut
Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Over mij   ·   Contact   ·   Artikelen

Plato en Aristoteles

Artikelenoverzicht


De volgende artikelen zijn gebaseerd op mijn persoonlijke ervaringen en inzichten, kennis van metafysieke onderwerpen, en informatie van andere bronnen.

Het woord "metafysica" is afgeleid van het Griekse: "meta ta physica", dat betekend: "wat aan de grondslag ligt van het stoffelijke (het fysieke)". In algemene zin van het woord is het de leer van het "bovennatuurlijke". "Bovennatuurlijk" is eigenlijk niet niet het juiste woord, want dit impliceert dat er onderscheid zou zijn tussen het natuurlijke en zogenaamde bovennatuurlijke, maar dat is er niet; Het is slechts het gedeelte van de natuur dat de wetenschap tot op heden nog niet heeft doorgrondt.


 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .