Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Praktijk   ·   Artikelen

Reïncarnatie en geestelijke leiding


Alhoewel veel mensen zichzelf hier direct mee identificeren, zijn mensen echter niet hun eigen stoffelijke lichaam. Iedereen is wat men een "godsvonk" of entiteit noemt; Een volkomen uniek zelfbewust deeltje van God, een radertje in het grotere geheel. Het stoffelijke lichaam is daarbij een tijdelijk voertuig voor de entiteit. Wat wij de dood noemen is de staat waarin het fysieke voertuig versleten of defect geraakt is, dat niet meer kan werken.


Pas wanneer men aan het einde van het leven uit het lichaam treed en het levenskoord verbroken is, kan men in het lichtlichaam, dat men nog rest, naar de zogenaamde "sferen" gaan. Dit is het "leven" na de dood. Deze sferen variëren van donker tot licht, waarbij de donkere werelden als donkere hellen zijn en de lichte zijn als lichtende hemels. Na het overleden gaat men naar de sfeer die overheenkomt met de eigen trillingsfrequentie; de frequentie van het innerlijk licht (liefdeskracht) van het lichtlichaam. De sferen boven de astrale sfeer (dat coëxisteert met het aardse bestaan) bestaan los van het tijd-ruimte continuüm en daarom zou men kunnen zeggen dat ze in de in de eeuwigheid bestaan. Hoe hoger de sfeer, hoe fijnstoffelijker, hoe meer vergeestelijkt de materie en het lichaam is. In deze sferen bouwt men tevens woningen, tempels en andere gebouwen, net zoals op aarde, en in de hogere sferen is er ook natuur aanwezig met een pracht die men op aarde niet kent.


Op een gegeven moment, als de omstandigheden geschikt zijn, zal de entiteit mogelijk weer terug naar de aarde kunnen gaan, of naar een andere planeet of sterrenstelsel, om weer nieuwe ervaringen op te doen, om anderen verder te helpen, zich verder te ontwikkelen en nieuwe levenslessen te leren. Hierbij zal men mogelijk ook weer een andere persoonlijkheidsvorm aannemen. Bijvoorbeeld; Was men in het vorige leven bijvoorbeeld meer extravert en op het uiterlijke wereld gericht, dan kan men kiezen om in het volgende leven een meer introverte persoonlijkheid te hebben waarbij men op de innerlijke wereld gericht zal zijn. (De energetische samenstelling van iemands persoonlijkheidsvorm hangt nauw samen met de configuratie van de Kosmos (sterren/planeten) op het moment dat hij/zij wordt geboren.)

In de hogere bestaansgebieden zijn er entiteiten op een hogere trillingsfrequentie die we lichtwezens of engelen noemen. Zij hebben eerdere levens gehad waar ze ervaring hebben opgedaan, en met deze ervaring kunnen ze de mensen op het aardse vlak helpen. Naast engelen bestaan er ook aartsengelen; Dit zijn engelen die nooit of zelden zijn geïncarneerd en het meest zuiver en krachtig zijn omdat ze de Oerbron nooit of zelden hebben verlaten.

Ieder mens die hier op aarde geboren wordt heeft minstens één hoofdgids, en meestal meerdere gidsen om hen op aarde te "sturen". Vanwege de wet van vrij wil, kunnen gidsen je slechts een bepaalde richting op sturen. Ze kunnen geen beslissingen voor je maken. Dit sturen gaat meestal door middel van overdracht van gedachtes, ideeën, beelden (visioenen), een plotseling voorgevoel, of een liedje dat in je hoofd blijft hangen. Deze worden ontvangen als de geest helder genoeg is om deze te kunnen ontvangen, want als de geest overactief is door de eigen gedachtes zullen de berichten niet door kunnen komen. De staat van iemands ontvankelijkheid of openheid voor deze berichten wordt "intuïtie" genoemd. Mensen die het verschil kunnen bemerken tussen hun eigen gedachtes en die van hun gidsen zijn zeer intuïtief.

Aan de start van een nieuw leven begint iedereen op het mentale vlak weer met een schone lei; Normaal gesproken moet men wel alles tijdelijk "vergeten" want anders zouden deze herinneringen van vorige levens natuurlijk te veel het huidige leven beïnvloeden, en het is niet de bedoeling dat een nieuw leven een voortzetting van het eerdere leven is. In feite worden deze herinneringen nooit echt vergeten maar blijven normaal gesproken tijdens het waakbewustzijn ontoegankelijk. Figuurlijk gezien worden deze herinneringen in een bureaulade gearchiveerd dat voor het huidige leven op slot is gedraaid. Deze “bureaulade” is in feite de opslag in de ziel; dat altijd de eigen ontwikkeling bewaard. Slechts tijdens een veranderde staat van bewustzijn, zoals in trance en onder regressieve hypnose (waar het ego van de huidige incarnatie tijdelijk wordt stilgelegd) is het toch mogelijk om als het ware “terug te gaan” naar vorige levenservaringen. Regressietherapie wordt dan gebruikt met het doel om klachten en problemen op te lossen die mogelijk hun oorsprong hebben in onverwerkte gevoelens, ervaringen en trauma's in een vorig leven, dat het huidige leven beïnvloed alhoewel men hier geen bewuste herinneringen aan heeft tijdens het waakbewustzijn.

Wat men echter niet in een nieuw leven verliest is het eigen bewustzijnsniveau en de graad van het lichtlichaam dat men in eerdere levens heeft ontwikkeld. Het doel van het leven is om het eigen licht en bewustzijnsniveau steeds verder te ontwikkelen. Voordat men aan een nieuwe incarnatie begint wordt eerst een plan gemaakt welke soort levenslessen men in het komende leven zou kunnen gaan leren. (Dit plan kan tijdens het leven nog verder aangepast worden.) Men zou kunnen zeggen dat men een bepaalde graad van verlichting heeft verkregen wanneer men een bepaald niveau van bewustzijn heeft bereikt. Verlichting is je eigen liefde vergroten, je trilling, en het
het proces van in harmonie komen met jezelf, anderen, en met de Kosmos.Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven
Energetisch genezen

Contact

E-mail:
Telefoon:
06 2147 6421
Praktijkadres: Noorderlaan 20, 5102 BD Dongen, Nederland
KVK-nummer: 84319887
Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .