Manuel van der Avoird
Energetisch Therapeut


Home   ·   Contact   ·   Artikelen

Energetisch genezen


Energetisch genezen is het vermogen om de energieën van de hogere geestelijke wereld over te brengen naar de hulpbehoevende persoon, waardoor het natuurlijke genezingsproces kan worden bespoedigd en verbeterd. Het is toepasbaar bij een breed scala aan verschillende ziektes en ongemakken. Van nature geneest het lichaam altijd zichzelf, maar soms zijn er echter complicaties waardoor dit zelfgenezend vermogen minder goed werkt. Er zijn verschillende vormen en manieren van energetisch genezen: Vormen waarbij men de handen oplegt, vormen waarbij men met de chakra's (energiecentra) en in de verschillende lagen van de aura werkt en vormen waarbij men zowel beide doet. Energetisch genezen kan daarnaast ook op afstand gebeuren.


In bepaalde gevallen zal het slechts enige verlichting geven, in andere gevallen zal de persoon inderdaad sneller herstellen, en soms kan zelfs spontane genezing plaatsvinden. Mogelijk zal
er niet meteen een voelbare verbetering optreden, en kan men dit de opvolgende uren of dagen pas gaan merken, want na de behandeling zal de energie namelijk een bepaalde tijd (van uren tot dagen) door blijven werken. Het is ook niet ongewoon dat pijn tijdens of net na een behandeling voor een korte tijd juist iets intensiever gevoeld wordt; Dit komt omdat lichaamsprocessen dan sneller en intensiever werken richting de genezing.


Energetisch genezen Naast de zeven hoofdchakra's (zie het artikel: “Chakra's en energetische blokkades”) bevindt zich bij de mens ook in beide handpalmen en in iedere voetzool een chakra; een energiecentrum. Ongeveer zoals water uit een waterslang sproeit, is het mogelijk om met de handen energie uit te stralen.


Wanneer men zachtjes met beide handen deze energie uitstraalt met de handpalmen tot een kommetje gevormd en tegenover elkaar gericht, en deze energieën dan vervolgens langzaam bij elkaar brengt, dan is het mogelijk dat men een subtiele weerstand voelt, alsof twee magneten met dezelfde polariteit tegen elkaar worden gehouden. Deze weerstand is in feite de bio-elektrische energie die ook wel “levensenergie”, "prana", "chi", "qi" of "ki" wordt genoemd.


Een goede energetisch genezer zal altijd werken met de zuivere energie die men doorkrijgt vanuit de Kosmos of de “hogere” geestelijke dimensies, en zal nooit zijn/haar eigen energie gebruiken omdat dit men zal uitputten. In principe kan iedereen het leren om energetisch te genezen maar bepaalde mensen zullen hier meer aanleg voor hebben dan anderen. Meestal zal een energetisch genezer met veel aanleg - al dan niet bewust - banden hebben met deze hogere dimensies, waarbij men dan werkt met God, geestelijke gidsen, opgestegen meesters, en/of met engelen.


Om energetisch te kunnen genezen dient men zich open te stellen voor de energie van God (het Al, Allah, Brahman, de Schepper, de Bron). Men kan energieën van verschillende frequenties doorkrijgen. De hoogste en zuiverste frequenties (die voor de mens nog comfortabel aanvoelen) zijn die van wat we het “licht” noemen, dat de “onvoorwaardelijke liefde” van God is. Wanneer men zich daarna in de licht meditatieve trancesstaat brengt die we de "alfa-staat" (van het brein) noemen, zal men nog beter en directer deze energie door kunnen geven. (Zie het artikel over meditatie.) Een goed energetisch genezer zal dus altijd op een ontspannen wijze de energie overbrengen.

Door de invloed van de vibrationeel hogere energie wordt de energiestroom van de aura en de chakra's aangevuld en (geleidelijk) op de hogere frequentie van de genezer gebracht waarbij het de zwaardere, lager trillende energie verdringt en vervangt. Dit gebeurt door het natuurkundige proces dat "resonantie" genoemd wordt, waar een hogere trilling een lagere verhoogd. (Zoals al besproken in het artikel: “De resonantie van kristallen”.) In een bepaald opzicht functioneert de genezer dan ook als een soort van stemvork. Hierdoor wordt ook de trillingsfrequentie van de lichaamscellen verhoogd, wat het zelfgenezend vermogen bevorderd en waardoor ook energetische/emotionele blokkades kunnen worden opgeheven omdat  lagere energieën geen stand meer kunnen blijven houden
vanwege de verhoogde trilling. (Zie het artikel over chakra's.) Hiervoor moet de te genezen persoon zich echter wel openstellen voor deze energie.


Wanneer in bepaalde gevallen energetisch genezen helemaal niet lijkt te helpen kunnen hier mogelijk onderliggende oorzaken voor zijn. Hier kan bijvoorbeeld een karmische reden voor zijn waarbij men net zolang een bepaalde ziekte of handicap nodig heeft om een belangrijke levensles te leren.


Bij genezen op afstand kan de genezer de andere persoon behandelen via het universele veld waarmee alles verbonden is op hoger energetisch niveau. Door dit veld is het mogelijk om de genezende energie op afstand naar het energielichaam van de andere persoon over te brengen. Het maakt bij genezen op afstand niet uit hoe ver de genezer en de hulpbehoevende persoon van elkaar verwijderd zijn. De genezer hoeft hierbij slechts contact te maken met de hulpbehoevende door hem/haar te visualiseren en de hulpbehoevende hoeft slechts hiervoor open te staan om de energiestroom te kunnen ontvangen. (Voor een energetische behandeling van dieren hoeft men aan het dier geen toestemming te vragen omdat dieren normaal gesproken altijd open staan voor genezing.)Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .