Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Praktijk   ·   Artikelen

De resonantie van kristallen


Alle materie is omgeven door en doordrongen van een elektromagnetisch veld. Het elektromagnetische veld van levende wezens noemen we de aura. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het stoffelijke lichaam van de mens een eigen vorm van "interne” elektriciteit (of bio-elektriciteit) gebruikt om spieren te laten samentrekken, het hart te laten kloppen, voor het waarnemen van zintuigprikkels, en voor de zenuwen om organen te activeren. Wat echter (nog) niet door de wetenschap erkent is, is dat deze elektriciteit afkomstig is van etherische energie die door de chakra's in de aura wordt opgenomen.

Wat wij als “elektriciteit” kennen is in feite een meer verdichte vorm van etherische energie en heeft daarom ook een lagere trillingsfrequentie. Etherische energie is dus een veel fijnere, minder verdichte vorm van elektriciteit met een hogere trillingsfrequentie. De befaamde uitvinder Nikola Tesla (1856-1943) deed al reeds experimenten met etherische energie die hij "koude elektriciteit" noemde. (Waarschijnlijk zo genoemd omdat, net zoals “koud vuur”, deze koude elektriciteit beschouwd werd als ongevaarlijk.)

kwartskristalEen kristal ontstaat door kristalgroei (kristallisatie) van een mineraal. Zuivere stoffen zijn meestal in staat tot het vormen van kristallen. Materialen die uit kristallen bestaan worden “kristallijn” genoemd. Net zoals alles wat bestaat heeft ook een kristal een energetische trillingsfrequentie, maar vanwege de zuiverheid is dat van een kristal is veel hoger dan andere materie zoals zand of steen.

Kwarts, of kwartskristal, is het meest voorkomende mineraal op aarde, 12% van de aardkorst bestaat hieruit. Het is een piëzo-elektrisch materiaal, wat wil zeggen dat het onder invloed van druk een elektrische spanning kan produceren. De trillingen die men in het rooster van het kristal kan opwekken worden gebruikt in elektronische apparatuur zoals kwartsuurwerken, computers en radio's.

Kwartskristallen (en andere soorten kristallen) kunnen de trillingsfrequentie van elektriciteit verhogen of verlagen naar de (min of meer) constante trillingsfrequentie van het kristal zelf.Hoe kan een kwartskristal de trillingsfrequentie van elektriciteit verhogen of verlagen naar de trillingsfrequentie van het kristal zelf? Dit is mogelijk vanwege het natuurkundige verschijnsel dat we "resonantie" noemen, oftewel het meetrillen. Dit gebeurd wanneer de trillingsfrequentie van een “iets” (bijvoorbeeld een voorwerp of energie) ook iets anders in trilling brengt of deze verhoogd. Een kristal werkt daarom ongeveer net zoals een stemvork.

In een radio wordt het kristal gebruikt om zich op de verschillende golflengtes (frequenties) van radiostations af te stemmen, en in een kwartsuurwerk en in een computer wordt een kristal gebruikt om de duur van een seconde na te bootsen. De resonantiefrequentie van kwartskristallen is uiterst constant en leent zich daardoor goed voor tijdmeting.

Bepaalde kristallen, edelstenen en mineralen kunnen ook gebruikt worden voor genezingsdoeleinden. Ze kunnen niet alleen invloed uitoefenen op elektrische energie maar ook op de etherische energie van de aura. Langzaam en geleidelijk zal de energie van de aura op de hogere frequentie van het kristal worden gebracht. De frequentie van de trilling hangt af van de soort, de vorm en de grootte van het kristal.

Net als de aura heeft ook een kristal een eigen energieveld. Voor dezelfde soort kristallen geldt: Hoe groter het kristal, des te krachtiger de uitstraling. Een klein kristal, zoals een zogenaamde knuffelsteen, dat dichtbij of op de huid gedragen wordt (zoals in de broekzak) zal een goede, juiste uitwerking hebben. De plaats waar men het draagt maakt niet zoveel uit omdat de energie vanzelf naar de chakra('s) met de overeenkomstige trillingsfrequentie stroomt. Kristallen werken subtiel; Hun energie zal voor de meeste mensen niet, of niet direct merkbaar zijn, maar het effect zal mogelijk merkbaarder worden nadat men een kristal een hele dag bij zich heeft gedragen.

kleine kristallenEen kristal kan ook te krachtig zijn. Een groot kristal zal in staat zijn om een ruimte te beïnvloeden, maar zal te krachtig zijn om dichtbij of tegen de huid te dragen. Een groot kristal dichtbij het lichaam houden of dragen kan op den duur een nadelige uitwerking hebben aangezien de chakra's een té hoogfrequente energie opnemen dat mogelijk schadelijk of verstorend is voor deze persoon. (In de regel is teveel van iets nooit goed.) Er zijn ook kleinere soorten kristallen die veel krachtiger zijn grotere kristallen vanwege hun hogere helderheid/puurheid. Het is niet raadzaam om een kristal op een nachtkastje bij het bed te leggen (tenzij men echt weet wat men doet) omdat het lichaam dan mogelijk niet optimaal tot rust kan komen, en een kristal groter dan een knuffelsteen is hier zeker te krachtig voor.

Kleuren zijn lichtfrequenties die door onze hersenen waargenomen worden als kleuren. Zoals bij alle stoffelijke materie en energieën is kleur de zichtbare uitstraling, de uitdrukking van haar trillingsfrequentie. Men kan meestal bij voorhand aan de kleur van een kristal, edelsteen of mineraal al zien op welke chakra dit effect zal hebben. Bijvoorbeeld: Een rood kristal zal invloed uitoefenen op het roodkleurige eerste chakra, een oranje kristal zal invloed uitoefenen op het oranjekleurige tweede chakra, en een geel kristal zal invloed uitoefenen op het geelkleurige derde chakra. Daarnaast beïnvloed een doorzichtig kristal alle chakra's.

Deze volgende kristallen hebben hun uitwerking op de zeven hoofdchakra's:Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven
Energetisch genezen

Contact

E-mail:
Telefoon:
06 2147 6421
Praktijkadres: Noorderlaan 20, 5102 BD Dongen, Nederland
KVK-nummer: 84319887
Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .