Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Praktijk   ·   Artikelen

Chakra's en energetische blokkades


De aura voert energie aan en af via verschillende energiecentra die we "chakra's" noemen, die aanwezig zijn op verschillende zenuwknooppunten en in verband staan met de daar aanwezige stoffelijke organen. Het woord "Chakra" komt uit het Sanskriet en betekend “wiel” (oftewel “rad” of “schijf”). Met de chakra's wordt etherische energie in de aura opgenomen dat we levensenergie, "prana", "chi" of "ki" noemen.

Als je de energiestroom van actieve, ontwikkelde chakra's zou kunnen waarnemen zouden deze eruit zien als conisch gevormde lichtgevende ronddraaiende draaikolken van energie in de aura. De chakra's geven via de meridianen energie door aan de hersenen en organen. De (overtollige) energie stroomt door de chakra's in de voetenzolen weer naar de aarde. De mens heeft verschillende grotere en kleinere chakra's. Algemeen gesproken onderscheiden we zeven verschillende hoofdchakra's, die verbindingen hebben met de zeven centrale zenuwknopen.

De chakra's werken op verschillende energetische frequenties van hoog naar laag die dus overeenkomen met de kleuren van de regenboog. De volgorde van de kleuren die hieronder zijn beschreven komt vanuit het westerse systeem (door de Theosofie en New Age) dat echter wel verschilt met de volgorde van de oorspronkelijke oosterse chakraleer. We gebruiken hier de kleuren van het westerse systeem  omdat deze chakra's zo kunnen worden waargenomen in een helderziende staat. Hier volgen de kleuren elkaar precies zoals in een regenboog op; Van rood naar violet/wit en vice versa. Iedere chakra van laag tot hoog heeft een steeds verder oplopende vibratie. Kristallen, edelstenen en mineralen met dezelfde kleur als de chakra hebben een gelijksoortige frequentie en daarom een versterkend effect.


Soms kan een bepaalde frequentie/kleur afwijken bij een bepaalde persoon, en zo kan bijvoorbeeld het kruinchakra overeenkomt met de kleur/frequentie van wit in plaats van violet. Wit licht is de "som" van alle kleuren en omvat alle kleuren/frequenties tezamen. Wanneer chakra's goed ontwikkeld zijn zal de energie goed stromen en helder van kleur zijn. Bij een optimale energiedoorstroming vanaf de kruinchakra naar het wortelchakra zal men zich energiek en gezond voelen.

chakra'sVolgens de oorspronkelijk chakraleer zijn dit de zeven hoofdchakra's:


  1. Het eerste chakra (Muladhara) is het stuitchakra of wortelchakra. Bevindt zich net onder het stuitbeen. Houdt verband met contact met de aarde en afvoer van energie (gronden/aarden), instinct, overleven, seksualiteit, vertrouwen. Kleur: Rood.

  2. Het tweede chakra (Swadhisthana) is het sacraal chakra. Bevindt zich ter hoogte van het heiligbeen. Houdt verband met plezier, enthousiasme, optimisme en creativiteit. Kleur: Oranje.

  3. Het derde chakra (Manipura) is het zonnevlechtchakra. Bevindt zich ter hoogte van de navel. Houdt verband met wilskracht, macht, eigenwaarde, zelfvertrouwen. Kleur: Geel.

  4. Het vierde chakra (Anahata) is het hartchakra. Bevindt zich ter hoogte van het hart. Houdt verband met liefde, waardering, medeleven. Kleur: Groen.

  5. Het vijfde chakra (Vishuddha) is het keelchakra. Bevindt zich ter hoogte van de keel. Houdt verband met uiten van emoties, verbale communicatie. Kleur: Lichtblauw.

  6. Het zesde chakra (Ajna) is het voorhoofdchakra. Bevindt zich op het voorhoofd en wordt ook wel het derde oog(chakra) genoemd. Houdt verband met inzicht, intuïtie, fantasie, visualisatie, dagdromen, denken. Kleur: Diep indigo blauw of paars.

  7. Het zevende chakra (Sahasrara) is het kruinchakra. Bevindt zich bovenop het hoofd. Houdt verband met bewustzijn, innerlijk weten. Kleur: Violet of wit.

Naast de zeven hoofdchakra's zijn er in feite veel meer kleinere chakra's in het lichaam. Sinds de laatste honderd jaar staat de mens onder de toenemende invloed van het naderende nieuwe tijdperk van Aquarius (Waterman). Recentelijk wordt er ook wel een nieuwer chrakrasysteem gebruikt dat meer gericht zou zijn op de mens in het Aquariustijdperk, dat men dan ook wel het systeem van Aquarius noemt en waarbij de chakra's soms de “nieuwetijdschakra's” of “Aquariuschakra's” worden genoemd. Dit systeem wijkt af van het oorspronkelijke systeem in de zin dat het tevens de volgende extra chakra's opneemt die nu ook net zo belangrijk worden geacht:


Het eerste chrakra is naar onderen gericht (naar de aarde), het laatste chakra is naar boven gericht (naar de kosmos) en de overige chakra's nemen elk energie op als twee verschillende draaikolken van zowel van voor (buikzijde) als wel van achter het lichaam (rugzijde).

Chakra's zijn voor het blote oog weliswaar niet zichtbaar, maar als men gevoelig genoeg is zou men echter de energiestroom kunnen voelen als een lichte luchtstroom, zoals een subtiele tocht. Om bijvoorbeeld de energiestroom van de keelchakra te kunnen voelen, houd je je linkerhand op zo'n 30 centimeter afstand van de voorzijde van de keel van iemand anders. (Het kan ook met de rechterhand, maar de linkerhand is bij de meeste mensen veel gevoeliger.) Als de chakra ontwikkeld is en de energie goed stroomt zal het ongeveer net zo voelen alsof iemand lichtjes tegen je hand blaast.

Ook gevoelens en emoties zijn energieën. Vastgehouden, onderdrukte en onverwerkte emoties zijn in de betreffende chakra's en lichaamscellen opgeslagen totdat ze geheel erkend, verwerkt en losgelaten worden. Door een langdurige opslag (ophoping) van onderdrukte emoties kunnen echter energieblokkades in de energiestroom ontstaan, wat tot ziekte en andere lichamelijke klachten kan leiden. In de medische wereld typeert men zo'n soort klacht vaak als een zogenaamde “psychosomatische aandoening”, dat wil zeggen: Een aandoening waarbij psychische factoren een duidelijke oorzaak zijn.

Een energieblokkade zorgt voor een verminderde doorstroom van energie waardoor ook het natuurlijk zelfgenezend vermogen wordt beperkt. Soms liggen onverwerkte emoties zo diep dat ze al reeds in de kindertijd of zelfs gedurende vorige levens opgedaan zijn, en dan zou men baat kunnen hebben van regressietherapie.

Mogelijke emotionele klachten gerelateerd aan energetische blokkades bij de volgende chakra's:


Wat kan helpen om een energetische blokkade op te heffen is om te ontspannen en de spanningen en onverwerkte gevoelens daadwerkelijk en bewust te gaan voelen, en er vervolgens mee aan de slag te gaan. Herkenning is de eerste stap naar de oplossing van het probleem. Waar komen deze gevoelens vandaan? Wat kan ik er aan doen? En kan ik het (al) loslaten of moet er eerst nog iets gebeuren? Voel, verwerk en transformeer je gevoelens in plaats van ze weg te stoppen. Door het vrij maken van de denkgeest tijdens meditatie kan men bewuster voelen wat er zich precies in het eigen wezen afspeelt. Als dit niet helpt, of het te pijnlijk blijft, of het probleem blijkt diep geworteld te zijn, dan kan men een beroep doen op een energie healer. (Bij voorkeur iemand die met de hogere energieën van de engelen werkt.)

Zorg ook voor een goede energetische balans in het lichaam. Als iemand te veel "in zijn hoofd zit", dus te veel met zijn denkprocessen bezig is, staat men minder in contact met de eigen gevoelsbeleving, wat tot nadere complicaties kan leiden. Dit komt omdat de energie van de persoon zo sterk op het hoofd geconcentreerd is dat de lagere chakra's niet voldoende energie krijgen. (De energiestroom van de chakra's is hier dus niet in balans.) Men kan dan ook niet optimaal van het leven genieten, want geluk is een gevoel dat je moet voelen. Complicaties die verband houden met overactiviteit van de denkgeest kunnen opgelost worden door meer naar buiten te gaan, bij voorkeur in de natuur, en door dingen te doen waarbij je niet niet te veel hoeft te denken. Zo zal de energiestroom weer in balans komen.

Teveel stress is nooit gezond en kan ook ziekte veroorzaken. Tijdens stress wordt namelijk het hormoon cortisol aangemaakt in het lichaam. Een langdurig aanhoudende hoeveelheid cortisol heeft een nadelig effect op het zelfgenezend vermogen, de stofwisseling en het slaapproces. Langdurige stress leidt tot overspannenheid en kan op de duur zelfs leiden tot hersenbeschadiging (burn-out) omdat de hippocampus niet tegen een te hoog aanbod van cortisol bestand is.

Het is belangrijk om in contact te blijven houden met het eigen gevoel, het lichaam, en met het contact met de aarde. Dit kan verwezenlijkt worden door regelmatig te aarden, dat gebeurd door energetisch contact te maken met de aarde (af stemmen op de aarde) via de stuitchakra. De chakra van de stuitchrakra is een naar beneden gerichte draaikolk; Een stroom van energie dat net zoals de andere chakra's energie opneemt en afvoert. Wanneer men goed geaard is, zal men in staat zijn de overtollige en negatieve energieën/emoties naar de aarde af te voeren en een verstoorde energiebalans van de chakra's weer hersteld kan worden. Aarden werkt het allerbeste wanneer men direct en blootsvoets op de grond van de aarde staat. Er zijn ook kristallen die een aardend effect hebben, zoals (rode) jaspis, heliotroop (bloedsteen), hematiet, septarie en prasioliet.Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven
Energetisch genezen

Contact

E-mail:
Telefoon:
06 2147 6421
Praktijkadres: Noorderlaan 20, 5102 BD Dongen, Nederland
KVK-nummer: 84319887
Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .