Manuel van der Avoird - Spiritueel Therapeut
Manuel van der Avoird
Spiritueel Therapeut


Over mij   ·   Contact   ·   Artikelen

De diepe put van depressie


Als je dingen doet die je leuk vindt, en wanneer je je gelukkig voelt, zal de energie in je energielichaam goed doorstromen. Maar daarentegen, als je dingen doet die je niet leuk vind om te doen, of wanneer je je ongelukkig voelt, zal deze stroming stagneren, aangezien je eigenlijk niet meer energie wil gebruiken. Wanneer de energiestroming voor een langere tijd op een lager niveau blijft kan men op den duur de zin in het leven verliezen en depressief raken, waarbij men zich - in het algemeen - voortdurend somber voelt.

Een depressie is een neerslachtige gemoedstoestand dat gepaard gaat met een chemische onbalans in de hersenen. Het zou beschreven kunnen als het vol zitten met (mogelijk onverwerkte) negatieve emoties en het hebben van een negatieve manier van denken dat zelfs voor nog meer negatieve emoties zorgt. Daarnaast heeft men vaak een negatief zelfbeeld; een zelfbeeld dat een deuk is opgelopen, en een gebrek aan eigenliefde. De hersenen reageren op iemand gemoedstoestand door chemische substanties aan te maken dat men goede of slechte gevoelens geeft. Doordat men teveel subtanties heeft opgeslagen die te maken hebben met de negatieve emoties gaat men zich neerslachtig of "down" voelen.

Diepe putEen depressie is dan ook alsof men in een diepe donkere put is gevallen. Het is een negatief denkpatroon en daarbij vaak ook een negatief zelfbeeld dat zichzelf in stand houdt. Het benodigd dan ook veel inspanning om hier weer uit te klauteren omdat men geneigd is om steeds weer in het oude patroon te vervallen, en dus steeds weer terug naar de bodem kan vallen.


Het gebruik van medicijnen tijdens een depressie is slechts symptoombestrijding, want het lost namelijk de kern van het probleem niet op: Hoe de gedachtegang te veranderen van een negatief naar een positief denkbeeld? Alhoewel het tijdelijk kan helpen, kan het echter ook tegenwerken omdat verdovende medicijnen het juist beletten om hetgeen te kunnen voelen dat verwerkt dient te worden, en om gevoelens te kunnen verwerken moeten ze eerst daadwerkelijk gevoeld worden.


Het leven is een leerschool. Van alles wat er gebeurd, alle keuzes die er worden gemaakt kunnen worden, en in het bijzonder alle tegenslagen die men krijgt, kunnen leringen worden getrokken en lessen worden geleerd. Iemand die een negatief denkpatroon heeft is gefixeerd op het negatieve. Deze gedachtegang zou losgelaten moeten worden waarbij men het positieve zou moeten leren en willen zien; Men kan namelijk zo erg verblind zijn door de eigen fixatie op het negatieve (tunnelvisie) dat men zich vaak totaal niet bewust is van de vele positieve dingen in het leven. Men zou kunnen zeggen:


"Ieder mens schept zijn eigen belevingswereld. Denkt men doorgaans meer positief dan negatief, dan is deze belevingswereld positief. Denkt men echter meer negatief dan positief, dan is deze negatief."Wanneer men uiteindelijk uit een depressie is gekomen zal men weer het volle licht aanschouwen, en wanneer men verstandig is zal men voornemen om zich/haarzelf nooit meer zo diep te laten zinken. Zou men hoe dan ook nog een keer in de put vallen dan zal men hier snel uit kunnen komen, aangezien men dit eerder heeft gedaan.

Bij mensen die zichzelf niet genoeg liefhebben begint dit vaak met een gevoel van onzekerheid over zichzelf. Er zijn andere mensen; kinderen of jong volwassenen met een wat lager moraal, die vaak deel uitmaken van een groep om het gevoel te krijgen dat zij samen sterk zijn, omdat ze vaak zelf ook onzeker zijn. Deze mensen bemerken de gevoelens van de onzekere als een zwakte en kunnen dit uitbuiten door te reageren met oneerbiedig gedrag of pesten, in wezen om zichzelf boven de onzekere persoon te plaatsen, om zichzelf superieur te voelen. De les voor de onzekere persoon is hier om zichzelf te respecteren en te waarderen en zich het niet aan te trekken wat anderen over je zeggen. Als men zelf werkelijk zelfrespect heeft en vertrouwen in zichzelf, dan kan men niet gepest worden omdat er dan geen zwakte aanwezig is om misbruik van te kunnen maken.


Er zijn ook mensen die geneigd zijn om zich allerlei dingen aan te trekken die verkeerd gaan in de wereld. Dat is niet goed. Medeleven is goed, maar medelijden; Het meelijden met anderen is niet goed. Het is niet goed voor je om jezelf zo naar beneden te halen, niemand vraagt daar om, en niemand schiet werkelijk iets op met het medelijden van een ander. Als je je ongelukkig voelt door het volgen van het nieuws, dan zou je hiermee moeten stoppen (op z'n minst voor een tijdje). Om de chemische onbalans in de hersenen te herstellen is het beter om je juist op positieve zaken te richten. Ook het kijken van komische shows of lezen van grappige (strip)boeken heeft een positief effect op de geest en de chemie in de hersenen.


Ter ondersteuning bij milde tot matige depressie bij volwassenen zou men het kruid saffraan kunnen gebruiken. Saffraan bevat behulpzame antioxidanten en is een natuurlijk antidepressivum zonder negatieve bijwerkingen. Saffraan-extract is beschrikbaar als voedingssupplement.De volgende aandachtspunten zijn aanbevelingen om je beter te gaan voelen en om je energie weer beter te laten stromen:Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .