Manuel van der Avoird
Energetisch Therapeut


Home   ·   Contact   ·   Artikelen

Entiteiten en auralifters


Het stoffelijke lichaam is als een voertuig voor de mens. Tussen levens door, wanneer de men het stoffelijke lichaam heeft afgelegd, bestaat men verder als een energievorm dat door alle materie heen kan gaan. Omdat we in dit geval dan niet meer van een mens kunnen spreken noemen we het dan ook slechts de geest of overgebleven ziel van de mens, of simpelweg een "entiteit". Na het afleggen van het stoffelijke lichaam zal men zich eerst op het astrale vlak begeven. Alhoewel men nog steeds de stoffelijke wereld kan waarnemen, is directe interactie hiermee echter niet meer mogelijk. Als men hier klaar voor is kan men vanaf het astrale vlak naar het "licht" gaan, waardoor men naar de lichtwereld (hemel) van het hiernamaals kan gaan die het beste bij de entiteit past. De eigen hoofdgids zal klaar staan om de entiteit door het hele proces te begeleiden.


Het "licht"Er zijn echter entiteiten die hier moeite mee hebben en niet naar het licht willen of durven te gaan. Redenen hiervoor zijn het niet kunnen loslaten van lagere energieën van verdriet, angst, boosheid, en andere vormen van negativiteit en onverwerkte emoties, dat men niet weet hoe men nu verder moet gaan, of dat men mogelijk bang is voor straf of de hel. Dit laatste is niet zo heel vreemd omdat het licht een zeer sterke zuiverende energie is en dat kan ondraaglijk en brandend (als de hel) aanvoelen voor zielen met een onzuiver geweten die dus een lagere trilling hebben; Zij zullen dus eerst in het reine moeten komen met zichzelf. Daarnaast zijn er ook nog zielen die zich er nog niet eens bewust van zijn dat ze overleden zijn, omdat ze nooit in een hiernamaals geloofden en daarom denken dat ze hoe dan ook nog steeds leven, en weten dan ook niet dat ze naar het licht kunnen gaan. Het kan daarbij zelfs zijn dat hele families in hun oude woning blijven vertoeven - waar nieuwe bewoners zich mogelijk aan kunnen storen.


Op aarde kunnen deze astrale entiteiten echter niet veel anders dan "ronddolen" op aarde, totdat men uiteindelijk naar het licht gaat, en daarom worden ze ook wel "geesten", "spoken", “aardgebonden zielen" of "dolende zielen” genoemd. Ze kunnen tot op zekere hoogte op energetisch niveau ook invloed uitoefenen op levende mensen, maar niet direct op het stoffelijke niveau. Dit is eigenlijk heel normaal en gebeurt bij iedereen en overal om ons heen, of men zich hier nu bewust van is (zoals bij mediamieke en/of hoogsensitieve personen) of niet. Ze kunnen hierbij ook het energieveld (de aura) van een ander persoon binnengaan. In de meeste gevallen gaat een entiteit vanzelf weer weg en blijft niet bij één enkele persoon.


Soms kan het echter ook weleens gebeuren dat een entiteit voor een langere tijd blijft om wat voor reden dan ook. Entiteiten die in de aura komen en daar blijven, "liften" als het ware met de persoon mee en worden daarom “auralifters” genoemd. Gevoelens van de entiteit kunnen dan mogelijk voelbaar zijn voor de levende persoon, en de aanwezigheid van een auralifter kan aanvoelen als ballast of zwaarte omdat de auralifter wat van de energie van deze persoon gebruikt. Dit kan een beetje verontrustend klinken maar dat valt in de meeste gevallen wel mee, want meestal is men zich echter geheel onbewust van de aanwezigheid en invloed van een astrale entiteit. Hooggevoelige personen zijn zich hier vaker meer bewust van zijn; Zij voelen dan wel de invloed en emoties van de auralifter, maar men veronderstellen vaak onjuist dat dit de eigen emoties zijn in plaats van die van een ander. Men kan bijvoorbeeld zonder enige reden plots gevoel van angst krijgen terwijl deze angst niet van zich/haarzelf is maar van een andere entiteit.

Bij een energetisch sterke entiteit is het is ook mogelijk dat men hierbij ook stemmen "hoort" in het hoofd; In de psychiatrie ziet men dit als symptomen van schizofrenie en noemt dit een geestesziekte, maar heeft eigenlijk te maken met de aanwezigheid van lastige auralifters. In dit soort gevallen is een entiteit zich nog dieper in het energieveld doorgedrongen, en is men de energie van de entiteit ten onjuiste als deel van de eigen persoonlijke energie gaan beschouwen. In dit soort gevallen spreekt men dan ook eigenlijk niet meer van een auralifter maar van een "infiltrant".

Auralifters hoeven per definitie geen negatieve entiteiten te zijn. Ze hebben meestal geen slechte bedoelingen maar zijn vaak eerder bang, boos, verdrietig of erg verward, en dienen dan ook niet domweg verdreven te worden maar eerder geholpen. Ze voelen zich aangetrokken tot herkenbare lagere emoties van de gastheer, zoals verdriet, eenzaamheid, boosheid, en dergelijke. Soms kan de auralifter zelfs een bekende, een familielid, of een dierbaar persoon zijn, die nog niet naar het licht gegaan is. Alhoewel entiteiten zonder stoffelijk lichaam nooit een stoffelijk lichaam op de een of andere manier directe schade toe kunnen brengen, kunnen negatieve entiteiten echter wel de aura verder verzwakken waardoor er dan ook meer auralifters kunnen aanhaken.

KaarsjeVaak gaat het om overleden personen wiens trilling te laag is om hun eigen persoonlijke helpers en gidsen te zien en om naar het licht te kunnen gaan. Deze trilling kan men verhogen door zich te ontdoen van de negatieve emoties die ze vasthouden, zichzelf te vergeven als het nodig is en het licht van de Bron toe te laten en te omarmen. Het kan ook zijn dat men bang is om naar het licht te gaan. Hun angst is dan mogelijk ook voelbaar. De ziel zal dan enige begeleiding nodig hebben om naar het licht te kunnen gaan. De doorgang naar het licht is een barrière waar men echter niet altijd moeiteloos doorheen kan gaan. Men kan zelfs al het benaderen van het licht als totaal overweldigend ervaren als de eigen vibratie/lichtfrequentie veel lager is, vanwege vastgehouden angsten en andere negatieve emoties. Men zal deze zware emoties dus geheel moeten loslaten zodat men - in deze lichtere staat van zijn - naar de hogere astrale dimensies van het licht kan overgaan.


Het kan zijn dat de entiteit op emotioneel vlak zo erg in de war, woedend of buiten zinnen is dat ze het energieveld van de mens proberen te overladen met hun eigen aanwezigheid, sterke gedachtes en gevoelens van destructieve aard. Dit soort auralifters worden “demonische” auralifters genoemd. Door hun energetische invloed trachten ze de trillingsfrequentie van iemand te verlagen naar die van zichzelf om zo van iemands energie gebruikt te kunnen maken. Hiernaast kunnen ze iemand door hun negatieve invloed zelfs zo ver krijgen tot het plegen van zelfmoord en andere slechte dingen. Men heeft dit van oudsher "bezetenheid" genoemd, maar in feite is het niet mogelijk voor een andere entiteit om werkelijk bezit te nemen van een ander al reeds bezield lichaam. Ze kunnen iemand door hun voelbare aanwezigheid wel voor angst zorgen. Ze ontlenen hun kracht aan angst, maar iemand bang maken is in feite het enige wat ze kunnen doen. Als men zich echter niet laat meeslepen in hun lagere energie van angst - dus als men er niet bang voor is - zal de invloed beperkt blijven tot slechts de ervaring van het gevoel van de aanwezigheid. Zelfs in dit geval kunnen ze vaak toch met begrip, liefde en compassie tot rede worden gebracht en worden geholpen, terwijl dwingend optreden en pogingen tot respectloos “uitdrijven” normaal gesproken alleen maar weerstand op de hand zal werken.


Wat kunnen we doen als men onder de ongewenste invloed van een lastige entiteit is? Meestal kunnen we kunnen de energie en de gevoelens van de entiteiten simpelweg loslaten en zeggen dat men weg moet gaan als je hun aanwezigheid niet toestaat. Als we te maken hebben met een negatieve entiteit die niet naar het licht wil gaan, kan men deze door middel van een gemeend gebed in de naam van God, meester Jezus of aartsengel Michaël bevelen om weg te gaan. Dan moeten ze dan wel gaan want tegen deze hogere krachten kan men niet tegenop. De geest van iemand kan nooit werkelijk geschaad kan worden; De geest is van goddelijke oorsprong en is dus altijd veilig.


De geest is van goddelijke oorsprong en kan nooit daadwerkelijk geschaad worden. Men kan alleen bang gemaakt worden als men dat zichzelf toelaat. Het is altijd mogelijk om angst en iedere andere negatieve beïnvloeding te weigeren en los te laten. Laat jezelf niet intimideren door angst, sta open voor liefde en licht en het zal als sneeuw voor de zon wegsmelten als jij dat zelf toestaat.Alhoewel men entiteiten weg kan sturen door ze te bevelen om weg te gaan, is het voor de entiteiten zelf beter om ze naar het licht (de lichtsferen) te begeleiden, als men weet hoe dit naar behoren moet, want dit soort entiteiten zijn vaak wanhopig op zoek naar hulp. Op het aardse vlak zal een bekwaam medium met ervaring in dit veld in staat zijn om te helpen de entiteit liefdevol en met respect naar het licht te begeleiden. De entiteit in kwestie zal hier dankbaar voor zijn.


Terug naar het artikelenoverzicht

Terug naar boven

 


Geen enkele tekst op deze website mag zonder toestemming elders gebruikt worden zonder uitdrukkelijk geschreven toestemming van de auteur.
Voor vragen en feedback kunt u een .